FAQs | Site Map | Zoeken | English | Espaņol | Nederlands

Installatierichtlijnen voor PVH Tapijttegels

Schatting van de benodigde hoeveelheid tapijttegels
Gebruik een tekening voor uw eerste calculaties. Denk er aan dat tekeningen kunnen afwijken van de feitelijke situatie, dus voor een nauwkeurige schatting is (in)meten op locatie aan te raden. Voor snijafval moet u tussen de 2 en 5% inrekenen, afhankelijk van de indeling van de ruimte. Dit is echter een ervaringsregel en is slechts bedoeld als richtlijn. Tegels met een patroon dat doorgelegd moet worden kunnen meer snijafval veroorzaken. Vergeet niet een kleine hoeveelheid extra tegels te bestellen voor reserve voorraad voor toekomstige vervanging ten gevolge van vuil, vlekken of slijtage. Nabestellen van zeer kleine hoeveelheden kan een probleem opleveren, met name bij stukverf kwaliteiten. Tussen verschillende productieruns kunnen namelijk kleine kleurverschillen optreden.

Voorbewerking van de ondervloer
Het type en de staat van de ondervloer heeft een directe invloed op de installatie en de uiteindelijke prestaties van de tapijttegels. We kunnen niet genoeg benadrukken dat de ondervloer goed geprepareerd moet worden voor een goed eindresultaat. De vloer moet glad, schoon, droog en homogeen zijn. Er zijn verschillende speciale producten verkrijgbaar in de handel om de vloer voor te bewerken (o.m. afdichten, gladstrijken, vullen). In sommige gevallen kan een vloer met vloerplaten worden afgedekt. Uw lokale vloerenspecialist zal u kunnen adviseren. Vocht is een bijzonder aandachtspunt. Geīnstalleerde tapijttegels sluiten de ondervloer af waardoor vocht zich onder de tegels kan ophopen als de vloer te nat is. Het vochtgehalte in betonnen vloeren mag niet hoger zijn dan 5.5% voor dat tot installatie van tapijttegels kan worden overgegaan.

Controles voorafgaand aan de installatie
Zorg er voor dat alle andere bouw- en verbouw werkzaamheden volledig zijn afgerond voordat dat u met de installatie van tapijttegels begint. De vloer moet schoon en stofvrij zijn. Controleer of het juiste type en de juiste kleur zijn geleverd door de product-, kleur- en batchcode te vergelijken met die op de inkooporder. Indien verschillende batchnummers geleverd zijn, let er dan op dat verschillende batches worden geīnstalleerd in verschillende ruimten om mogelijke minimieme kleurverschillen te voorkomen. Gedurende transport naar en op de locatie moet schade aan de dozen worden voorkomen. Tijdens opslag moeten de dozen recht gestapeld worden met een maximale hoogte van 8 dozen. Tapijttegels met een gesneden pool mogen niet hoger dan 6 dozen worden gestapeld. Voordat u gaat installeren, moeten de tapijttegels acclimatiseren aan de condities op locatie. De temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de installatie mag niet teveel afwijken van de permanente omstandigheden na de installatie. Dit houdt in dat de tegels tenminste 24 uur moeten worden blootgesteld aan de juiste temperatuur en luchtvochtigheid voor dat geīnstalleerd kan worden. Voor de beste resultaten is 48 uur wenselijk en dient de temperatuur tenminste 15 graden Celsius te bedragen en de relatieve luchtvochtigheid niet meer dan 80%.

Installeren van de tegels

Legrichting
De pijlen op de rug van de tegel geven de legrichting aan. We bevelen altijd de dambord of 'checkerboard' methode aan. Hierbij wordt iedere volgende tegel onder een hoek van 90 graden gedraaid. Indien een kamerbreed effect gewenst is moeten alle pijlen in dezelfde richting wijzen. Indien mogelijk moet de pijl van de grootste lichtbron wijzen (bijvoorbeeld van het raam af). Dit geeft het mooiste nadenbeeld. Bij een kamerbreed installatie zullen echter altijd tot op zekere hoogte naden zichtbaar zijn. Dit is geen productiefout maar is inherent aan het concept van tapijttegels en de gekozen kamerbreed installatiemethode.


Het begin
Bij voorkeur dient u de installatie in het midden van de ruimte te beginnen. Leg de tegels in een kruis vanuit het midden. Meet de afstand tussen de muren en verzeker u ervan dat de laatste (sluit)rijen tenminste 15cm breed zijn. Fixeer de eerste rijen in het kruis met dubbelzijdig plaktape of een sterke tackifier. Deze kruis- of ankerrijen vormen de basis voor de rijen die zullen volgen. Indien mogelijk dient de eerste rij daarom de langste muur te volgen. Plaats de volgende rij tegels strak tegen de beginrij. Een strakke installatie is nodig maar teveel druk is af te raden. Hierdoor kunnen de tegels beschadigen waardoor naden ontstaan. Let vooral op bij het installeren van tegels met een gesneden pool. Duw de pool omhoog door met de hand langs de rand te gaan. Leg de tegel voorzichtig tegen de andere aan en let er op dat de pool niet tussen de tegels komt te zitten.

Fixeren
Fixeer iedere 8ste rij opnieuw op dezelfde wijze als de beginrij. Tussen de gefixeerde rijen kunnen de tegels los gelegd worden of kan een licht hechtende tackifier worden gebruikt. De tegels kunnen dan eenvoudig omhoog getild worden voor toekomstige vervanging of om toegang te verschaffen tot de verhoogde (computer)vloer.

Snijden
Tapijttegels moeten gesneden worden aan de achterkant, door de rug. Let voor het snijden goed op de gewenste legrichting. Verwijder snijafval onmiddellijk om vlekken te voorkomen op reeds geīnstalleerde delen en om de nog te installeren vloer schoon te houden.

Nazorg
Stofzuig de gehele ruimte en zorg er voor dat alle snijafval is verwijderd om vlekken te vermijden. De naden zullen minder zichtbaar worden na enkele weken, mits de tegels goed en strak geīnstalleerd zijn. Stofzuigen versneld dit proces. Indien nog andere werkzaamheden op de locatie moeten worden uitgevoerd, dient u de nieuwe tapijttegels afdoende te beschermen tegen stof, vuil en vlekken. Indien zwaar meubilair moet worden (terug)geplaatst dient u hardboard op de vloer te leggen om het verschuiven van de tapijttegels te vermijden. Zodra de ruimte in gebruik wordt genomen, volg dan de standaard onderhouds- en schoonmaakinstructies.

Wat te doen bij problemen?
Als u een materiaaldefect constateert, legt u dan de beschadigde tegel terzijde. Indien het probleem zich blijft voordoen, onderbreek dan meteen de installatie en neem contact op met uw dealer om het probleem op te lossen.

Uitsluiten van aansprakelijkheid
Wij aanvaarden op generlei wijze aansprakelijkheid voor de hierboven vermelde ideeën, suggesties, richtlijnen en aanbevelingen voor het installeren van tapijttegels. Installatiemethoden en werkwijzen verschillen per land en per bedrijf. Raadpleeg altijd uw lokale vloerenlegger. Zie ook onze gebruiksvoorwaarden.

HEEFT U VRAGEN OF SUGGESTIES, MAIL OF BEL (+31) (0)36 534 6360.

Home | Producten | Voordelen | Zoeken | Projecten | Installatie | Onderhoud | Garensystemen | Stalen | Route | Contact | Stocklots | Privacy Policy | Leveringsvoorwaarden | Gebruiksvoorwaarden | Links | Vertalingen & Synoniemen

Wilt u meer details weten over de gebouwen en afbeeldingen welke als achtergrond zijn gebruikt?
Klik HIER om te lezen over de geschiedenis,details over de bouwwijze en de architect.
Copyright 2001-2002, PVH Tapijttegels. Alle rechten voorbehouden.